Over ons

Onze visie

Het Heilig Hartcollege is een katholieke Nederlandstalige ASO-school. Via kwalitatief onderwijs en met permanente zorg voor het welzijn, willen we aan leerlingen een brede intellectuele en socio-culturele vorming bieden met als doel de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid van elke leerling. We willen een verbindende school zijn die elke leerling inspireert en stimuleert tot een individu dat zich bewust engageert binnen school en samenleving. 

Als christelijke school plaatsen we het woord dienstbaarheid centraal. We hertalen het naar een hedendaags engagement voor iedereen die bij deze school betrokken is.

We zetten in op kwaliteitsvol onderwijs. Met het Nederlands als voertaal geven we de leerlingen een brede vorming en bereiden voor op hoger onderwijs. 

We willen een verbindende, zorgzame en hartelijke school zijn met aandacht en respect voor de talenten en het welzijn van elke leerling. 

Lees zeker de volledige schoolvisie

SchoolvisieOns schooldomein

Het HHC ligt in een groene omgeving, met veel bomen en open ruimte. Een grote troef van de school. Op het HHC-park kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze genieten van rust en stilte, terwijl het sportveld - met atletiekpiste - de sportlessen in openlucht mogelijk maakt...  

 

Ons schoolreglement

Wij stellen alles in het werk om de leerlingen alle kansen te geven en hulp te bieden die ze nodig hebben om zich te ontplooien en zich thuis te voelen. Wij hopen goed met hen en hun ouders samen te werken. Daarom vragen we de leefregel na te leven en het opvoedingsproject van de school na te streven. Wij zorgen voor zo degelijk mogelijk en eigentijds onderwijs in een christelijke omkadering.

Schoolreglement '23-'24

Schoolreglement '24-'25


Onze traditie

Het Heilig Hartcollege werd in 1904 opgericht door de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart. In de spiritualiteit van de Priesters van het Heilig Hart is dienstbaarheid een centraal gegeven. Trouw aan haar oorsprong is die dienstbaarheid aan jongeren en de samenleving de kern van de zending van de school.

Enkele oude postkaarten en foto's van onze school kunnen hier ook bekeken worden.

 

Onze extra-murosactiviteiten

Onze school gaat geregeld met de leerlingen op stap om ervaringsgericht bij te leren. Er worden verschillende schoolreizen en projecten aangeboden: zoals een biotoopstudie uitvoeren in de natuur, verschillende musea en tentoonstellingen bezoeken, een stad verkennen, genieten van een toneelvoorstelling of een film, sport en spel, deelnemen aan werkwinkels, zich sociaal engageren, samenwerken met leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ... 

Ook meerdaagse reizen worden door onze school georganiseerd: skiën, zee en Ardennen, Berlijn, Parijs, Erasmus+, Italië, ...

Onze school is een dynamische school en dit kan je ontdekken op onze schoolblog. Daar zetten we verschillende hoogtepunten in de kijker en kan je de sfeer van onze school opsnuiven.

J. Deglinne
Erik Van de Weyer
Ouders HHC Tervuren

Een fijne school met een warm hart.

J. Deglinne

HHC was als een tweede thuis voor mij! Ik kon steeds mezelf zijn.

Erik Van de Weyer

Een HARTelijke school

Ouders HHC Tervuren