Inschrijven

Schooljaar 2023-2024 

Enkele data op een rijtje om onze school beter te leren kennen:

  • Infoavond voor de zesdejaars basisonderwijs ging door op dinsdag 30 januari 2024. Dit was een digitaal infomoment waarop de school zich voorstelt. Deze avond is reeds voorbij, maar u kan zeker de presentaties nog bekijken via deze link.
  • Kijk-Op-dag met rondleidingen op de school ging door op zaterdag 2 maart 2024. De volgende rondleidingen zullen doorgaan in het tweede trimester van volgend schooljaar.
  • Infoavond over tweede en derde graad, voor onze tweede- en vierdejaars, wordt zeker nog georganiseerd. Hier wordt over gecommuniceerd via Smartschool.
  • Aanmeldingsperiode loopt dit schooljaar vanaf maandag 25 maart (14u.)  tot en met vrijdag 19 april (14 u.). Meer informatie vindt u ten gepaste tijde op onze website of ga naar aanmelden.school.


MEDEDELING VOLZETVERKLARING SCHOOL dd. 22-12-2023 om 08 u.

Bepaalde klasgroepen of studiegebieden hebben momenteel hun maximumcapaciteit bereikt. Onze school wil met een volzetverklaring van de betreffende klasgroepen of studiegebieden kwalitatief onderwijs en begeleiding blijven garanderen aan alle ingeschreven leerlingen en tegelijkertijd de draagkracht van de schoolorganisatie blijven waarborgen.

Daarom worden de volgende klasgroepen of studiegebieden volzet verklaard:

1ste jaar
2de jaar basisoptie Grieks-Latijn
2de jaar basisoptie Latijn
3de jaar Natuurwetenschappen
3de jaar Latijn (5u wiskunde)
3de jaar Grieks-Latijn
4de jaar Natuurwetenschappen
4de jaar Latijn
4de jaar Grieks-Latijn
5de jaar Wetenschappen – wiskunde
6de jaar: Wetenschappen – wiskunde
6de jaar Latijn – moderne Talen
6de jaar Latijn – Wetenschappen
6de jaar Latijn – wiskunde
6de jaar Grieks – wiskunde
6de jaar Humane wetenschappen
6de jaar Moderne talen – wetenschappen

Inschrijvingen kunnen pas vanaf maandag 8 januari om 10 uur.

Wil je weten wat het HHC jou te bieden heeft? 

U kan onze school bezoeken op onze Kijk-Op-dag die doorgaat op zaterdag 2 maart 2024, van 13uur tot 17uur.  Er zullen dan ook rondleidingen gegeven worden en u kan dan kennis maken met het reilen en zeilen van onze school. Iedereen is welkom!

Een rondleiding duurt ongeveer een uur. We starten vanaf 12u30. U kan zich vanaf nu vooraf inschrijven voor deze rondleiding. Om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen rondleiden, vragen we om het aantal personen per gezin te beperken tot maximum 3 leden. Bedankt om hier rekening mee te houden. Inschrijven gebeurt via deze link. Om de kwaliteit van de rondleiding te garanderen beperken we het aantal inschrijvingen ook per tijdslot. Het laatste tijdslot start om 16u30.

Wil je op de hoogte blijven van de andere komende activiteiten, dan kan je je interesse hieronder ook aangeven. We beloven je inbox niet te overspoelen, je wordt op de hoogte gehouden wanneer we iets organiseren om onze school beter te leren kennen.

  Geef aan dat je interesse hebt

 

 

Inschrijven voor het eerste jaar Inschrijven vanaf het tweede jaar


Inschrijven voor het eerste jaar

Samen met meer dan 100 scholen in de ruime regio organiseren wij de inschrijvingen voor het eerste jaar via een het digitaal aanmeldplatform. U vindt alle info op aanmelden.school  

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. Met het aanmeldsysteem via computer kan aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Het Heilig Hartcollege heeft in het schooljaar '24-'25 250 plaatsen in het eerste jaar. 

Wil je op de hoogte blijven van onze informerende activiteiten? Meld je hieronder dan aan, dan ontvang je snel nieuwe informatie over onze school. We beloven je inbox niet te overspoelen, je wordt op de hoogte gehouden wanneer we iets organiseren om onze school beter te leren kennen.

Geef aan dat je interesse hebt


Planning voor het eerste jaar

  • Vanaf maandag 25 maart 2024, om 14 uur, tot en met vrijdag 19 april 2024, om 14 uur, ​​kan u uw kind aanmelden.
  • Na de toewijzing gebeurt de communicatie aan de ouders op dinsdag 7 mei 2024.
  • Vanaf dinsdag 14 mei 2024 tot en met maandag 10 juni 2024 kunnen de toegewezen leerlingen zich inschrijven.
  • Vanaf dinsdag 14 mei 2024 starten ook de vrije inschrijvingen. 

We verwijzen ook graag naar aanmelden.school voor meer informatie over de aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025.

 

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor de inschrijvingen van uw kind vanaf het tweede jaar dient u contact met ons op te nemen. U wordt dan uitgenodigd voor een verkennend gesprek.
Voor leerlingen van het tweede jaar kan dat bij Anne Sterkmans: directiems@hhc.world
Voor leerlingen vanaf het derde jaar kan dat bij Anneke Coessens: adjunctdir@hhc.world

Nog geen idee welke studierichting?

  • Onderwijskiezer geeft je informatie over studiekeuze op elke moment van je schoolloopbaan.
  • Op de website van het CLB kan je ook informatie vinden of contactpunten zoeken voor meer informatie.

Hulp nodig? Contacteer ons!