Inschrijven

Schooljaar 2023-2024 

Enkele data op een rijtje om onze school beter te leren kennen:

 • Infoavond over tweede en derde graad, voor onze tweede- en vierdejaars op 6 maart 2023 
 • Aanmeldingsperiode van 27 maart 2023 om 14 uur tot en met 21 april 2023 14 uur, via aanmelden.school
 • HHC Café, een feest voor groot en klein, op zaterdag 6 mei 2023, van 14 tot 17 uur
 • Infoavond voor de zesdejaars basisonderwijs is reeds voorbij, maar je kan de webinar altijd herbekijken. Hieronder kan je de presentaties opvragen. 
 • Kijk-Op-dag met rondleidingen op de school ging door op zaterdag 4 maart '23 maar zal volgend schooljaar opnieuw georganiseerd worden.

Onze klasgroepen of studiegebieden hebben momenteel hun maximumcapaciteit bereikt. Onze school wil met een volzetverklaring kwalitatief onderwijs en begeleiding kunnen blijven garanderen aan alle ingeschreven leerlingen en tegelijkertijd de draagkracht van de schoolorganisatie kunnen blijven waarborgen. Daarom heeft het schoolbestuur al onze studiegebieden/jaren volzet verklaard voor het schooljaar '23-'24.

Op 31 januari 2023 werd er een interactieve infoavond georganiseerd door onze school. 

Wil je weten wat het HHC jou te bieden heeft? 

Volgend schooljaar organiseren we opnieuw een digitale infoavond met de laatste vernieuwingen op onze school. U kan onze school bezoeken op onze Kijk-Op-dag, volgend schooljaar.

  
Inschrijven voor het eerste jaar

Samen met meer dan 70 scholen in de ruime regio organiseren wij de inschrijvingen voor het eerste jaar via een het digitaal aanmeldplatform. U vindt alle info op aanmelden.school  

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. Met het aanmeldsysteem via computer kan aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Het Heilig Hartcollege heeft in het schooljaar '23-'24 250 plaatsen in het eerste jaar. 

Geef al aan dat je interesse hebt


Planning voor het eerste jaar

 • Vanaf maandag 27 maart 2023 vanaf 14 uur tot en met vrijdag 21 april 2023 14 uur ​​kan u uw kind aanmelden.
 • Na de toewijzing gebeurt de communicatie aan de ouders op donderdag 11 mei 2023.
 • Vanaf dinsdag 16 mei 2023 tot en met maandag 12 juni 2023 kunnen de toegewezen leerlingen zich inschrijven.
 • Vanaf dinsdag 16 mei 2023 starten ook de vrije inschrijvingen. 

Van zodra de nieuwe data voor schooljaar '24-'25 bekend zijn, passen we dit aan. Momenteel zijn deze aanmeldingsdata nog niet bekend.

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor de inschrijvingen van uw kind vanaf het tweede jaar dient u contact met ons op te nemen. U wordt dan uitgenodigd voor een verkennend gesprek.
Voor leerlingen van het tweede jaar kan dat bij Anne Sterkmans: directiems@hhc.world
Voor leerlingen vanaf het derde jaar kan dat bij Anneke Coessens: adjunctdir@hhc.world

Nog geen idee welke studierichting?

 • Onderwijskiezer geeft je informatie over studiekeuze op elke moment van je schoolloopbaan.
 • Op de website van het CLB kan je ook informatie vinden of contactpunten zoeken voor meer informatie.

Hulp nodig? Contacteer ons!