Inschrijven

Schooljaar 2022-2023Inschrijven voor het eerste jaar

Samen met meer dan 70 scholen in de ruime regio organiseren wij de inschrijvingen voor het eerste jaar via een het digitaal aanmeldplatform. U vindt alle info op aanmelden.school  

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. Met het aanmeldsysteem via computer kan aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Het Heilig Hartcollege heeft in het schooljaar '22-'23 250 plaatsen in het eerste jaar. 

Geef al aan dat je interesse hebt

Planning voor het eerste jaar

  • Vanaf maandag 28 maart 2022 vanaf 14 uur tot en met maandag 25 april 2022 14 uur ​​kan u uw kind aanmelden.
  • De toewijzing gebeurt op dinsdag 3 mei 2022 en er zal over gecommuniceerd worden op donderdag 5 mei 2022.
  • Vanaf donderdag 5 mei 2022 tot en met donderdag 2 juni 2022 kunnen de toegewezen leerlingen zich inschrijven.
  • Na de inschrijving wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek op school.
  • Vanaf maandag 9 mei 2022  om 14 uur starten ook de vrije inschrijvingen. 

Van zodra de nieuwe data voor schooljaar '23-'24 bekend zijn, passen we dit aan. Momenteel zijn de nieuwe aanmeldingsdata nog niet bevestigd.

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor de inschrijvingen van uw kind vanaf het tweede jaar dient u contact met ons op te nemen. U wordt dan uitgenodigd voor een verkennend gesprek.
Voor leerlingen van het tweede jaar kan dat bij Anne Sterkmans: directiems@hhc.world
Voor leerlingen vanaf het derde jaar kan dat bij Anneke Coessens: adjunctdir@hhc.world

Nog geen idee welke studierichting?

  • Onderwijskiezer geeft je informatie over studiekeuze op elke moment van je schoolloopbaan.
  • Op de website van het CLB kan je ook informatie vinden of contactpunten zoeken voor meer informatie.

Hulp nodig? Contacteer ons!