Moderne talen - wetenschappen

5e & 6e jaar

3e graad

Richtingsvakken
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Biologie
Chemie
Fysica
Aardrijkskunde


4/4u
4/4u
3/3u
2/2u
2/2u
2/2u
2/2u
2/1u

Exacte Wetenschappen
Wiskunde


4/4u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Seminarie

2/2u
2/2u
2/2u
1/0u
0/2u