Moderne talen

5e & 6e jaar

3e graad

Richtingsvakken
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Spaans
Taalredactie & Communicatiewet.


4/4u
4/4u
3/3u
2/3u
2/3u
2/2u

Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde


3/3u
2/2u
2/0u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Seminarie

2/2u
2/2u
2/2u
2/0u
0/2u