Latijn - wiskunde 8u

5e & 6e jaar

3e graad
Richtingsvakken
Latijn
Wiskunde

4/4u
8/8u
Talen
Nederlands
Frans
Engels

4/4u
3/3u
2/2u

Exacte Wetenschappen
Biologie
Chemie
Fysica
Aardrijkskunde
Informaticawet.


0/2u
2/1u
1/1u
2/0u
0/1u

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke Opvoeding


2/2u
2/2u
2/2u