Latijn - wiskunde 6u

5e & 6e jaar

3e graad
Richtingsvakken
Latijn
Wiskunde

4/4u
6/6u
Talen
Nederlands
Frans
Engels

4/4u
3/3u
2/2u
Exacte wetenschappen
Biologie
Chemie
Fysica
Aardrijkskunde
Informaticawetenschappen

0/2u
2/1u
1/1u
2/0u
0/1u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke Opvoeding
Esthetica
Seminarie


2/2u
2/2u
2/2u
2/0u
0/2u