Latijn - moderne talen

5e & 6e jaar

3e graad

Richtingsvakken
Latijn
Project Latijn
Nederlands
Frans
Engels
Duits


4/4u
0/1u
4/4u
4/4u
3/3u
2/3u
Exacte wetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

3/3u
2/2u
2/0u
Alg. Vormende vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Seminarie


2/2u
2/2u
2/2u
2/0u
0/2u