Humane wetenschappen

5e & 6e jaar

3e graad

Richtingsvakken
Soc. & Psy.
Filosofie
Kunstbeschouwing
Project Hu.We.
Statistiek


4/4u
2/2u
2/2u
2/0u
0/2u

Talen
Nederlands
Frans
Engels


4/4u
3/3u
2/2u
 
Exacte Wet.
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen

3/3u
2/0u
2/2u

Alg. vormend
Godsdienst 
Geschiedenis
L.O.
Seminarie


2/2u
2/2u
2/2u
0/2u