Humane Wetenschappen

5e & 6e jaar

3e graad

Richtingsvakken
Gedragswetenschappen
Cultuurwetenschappen
Pedagogiek
Film
Filosofie


3/3u
3/3u
2/-u
-/1u
-/1u

Talen
Nederlands
Frans
Engels

4/4u
3/3u
4/2u
Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen

3/3u
1/1u
2/2u

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Esthetica
Lichamelijke Opvoeding
Vrije ruimte


2/2u
2/2u
1/1u
2/2u
-/2u