Economie - wiskunde 6u

5e & 6e jaar

3e graad
Richtingsvakken
Economie
Wiskunde
Project economie          

4/4u
6/6u
1/2u
Talen
Nederlands
Frans
Engels

4/4u
3/3u
2/2u
Exacte Wetenschappen
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Informaticawetenschappen

2/0u
2/2u
0/1u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Seminarie

2/2u
2/2u
2/2u
2/0u
0/2u