Economie - moderne talen

5e & 6e jaar

3e graad
Richtingsvakken
Economie
Project eco
Nederlands
Frans
Engels
Duits

4/4u
1/1u
4/4u
4/4u
3/3u
2/2u
Exacte Wet.
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde


3/4u
2/2u
2/0u

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Vrije Ruimte

2/2u
2/2u
2/2u
1/0u
0/2u