Economie Moderne Talen

5e & 6e jaar

3e graad
Richtingsvakken
Economie
Nederlands
Frans
Engels
Duits

4/4u
4/4u
4/4u
4/2u
3/3u
Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde


3/3u
2/2u
1/1u

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Vrije Ruimte

2/2u
2/2u
2/2u
1/1u
- /2u