Moderne talen

3e & 4e jaar

2e graad

Voor wie?

Je hebt taalgevoel en een oprechte belangstelling voor talen en voor de samenleving in zijn geheel. In deze richting leer je je in diverse talen zowel mondeling als schriftelijk uit te drukken. Zowel de talen leren spreken, lezen als schrijven staan op het programma. Je bent bovendien geboeid door zowel literatuur, media als communicatie.

Wat mag je verwachten van deze richting?

De nieuwe richting Moderne talen is een prachtige ASO-richting. Je krijgt een uitgebreid talenpakket waarbij je onder meer wordt uitgedaagd op vlak van communicatiewetenschappen en literatuur. Daarnaast krijgt je een sterke algemene opleiding met een mooi pakket exacte en humane wetenschappen, omdat taal in alle domeinen belangrijk is.

Na de tweede graad

Onder voorbehoud van goedkeuring van onze aanvraag, zal je zonder problemen ook in de derde graad de richting Moderne Talen kunnen blijven volgen. Maar evenzeer kan je ook  terecht in diverse richtingen waar taal een belangrijke rol speelt zoals Moderne talen - wetenschappen, Moderne talen - economie of Humane wetenschappen.

Hogere studies

Aangezien je een sterke ASO-basis hebt verworven kan je tussen een heel palet aan richtingen kiezen. Richtingen waarbij taal en tekst een belangrijke rol spelen: talenrichtingen, rechten, vertaler-tolk, communicatiewetenschappen, journalistiek, geschiedenis, politieke wetenschappen, filosofie...... Maar je kan ook nog andere richtingen uit zoals economie of bepaalde richtingen met een meer exact wetenschappelijke inslag.

Richtingsvakken
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Communicatiewet.


4/5u
5/4u
3/3u
0/2u
1/2u

Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Aardrijkskunde
Informatica


4/4u
1/1u
1/1u
1/1u
1/1u
1/0u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Artistieke vorming
Soc. & Psy.
Economie

2/2u
2/2u
2/2u
1/1u
1/1u
2/0u