Latijn (4u wisk)

3e & 4e jaar

2e graad

- onder voorbehoud van nog mogelijke wijzigingen -

Richtingsvakken
Latijn
Nederlands
Frans
Engels
Duits

5/5u
4/4u
4/4u
3/2u
0/2u
Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Informatica

4/4u
1/1u
1/1u
1/1u
1/1u
1/0u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Artistieke vorming

2/2u
2/2u
2/2u
1/1u