Economie (4u wisk)

3e & 4e jaar

2e graad

Economische wetenschappen met minder wiskunde en meer talen:

Richtingsvakken
Economie
Eco. & ondernemen
Nederlands
Engels
Frans
Duits

4/4u
0/1u
4/4u
3/2u
5/4u
0/2u

Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Aardrijkskunde
Informatica


4/4u
1/1u
1/1u
1/1u
1/1u
1/0u

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Artistieke vorming

2/2u
2/2u
2/2u
1/1u