Moderne Talen - Wetenschappen

2e jaar

1e graad
Talen
Nederlands
Frans
Engels
 

4u
3+1
2+1
Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Wetenschappen

4+1u
1u
1u
3u
 

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
Economie
Lichamelijke opvoeding
Beeldende vorming
Muzikale vorming


2u
2u
2u
1u
2u
1u
1u