Moderne Talen - wetenschappen

2e jaar

1e graad
Talen
Nederlands
Frans
Engels
 

4u
3+1
2+1
Exacte Wet.
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Wetenschappen

4+1u
1u
1u
3u
 

Alg. vormend
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
Economie
L.O.
Beeldende vorming
Muzikale vorming


2u
2u
2u
1u
2u
1u
1u