Latijn

2e jaar

1e graad

Talen
Nederlands
Frans
Engels
Latijn


4u
3u
2u
5u

Exacte Wet.
Wiskunde
Natuurwet.
Aardrijkskunde


4+1u
1u
1u

Alg. vormend
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
Economie
L.O.
Beeldende vorming
Muzikale vorming


2u
2u
2u
1u
2u
1u
1u