Latijn

2e jaar

1e graad

Talen
Nederlands
Frans
Engels
Latijn


4u
3u
2u
5u

Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde


4+1u
1u
1u

Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
Economie
Lichamelijke opvoeding
Beeldende vorming
Muzikale vorming


2u
2u
2u
1u
2u
1u
1u