Grieks - Latijn

2e jaar

1e graad
Talen
Nederlands
Frans
Engels
Latijn
Grieks 


4u
3u
2u
4u
3u

Exacte Wetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

4u
1u
1u
Alg. Vormende Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
Lichamelijke Opvoeding
Beeldende Vorming
Muzikale opvoeding

2u
2u
2u
2u
1u
1u