Project TEMW

1e jaar

1e graad

Wat kan je verwachten van Project TEMW? 

Naast een uitgebreid pakket algemene vakken (28u) proef je in korte en interactieve projecten van een 7-tal weken al doende van een 5 belangrijke domeinen: Taal en media, Economie en organisatie, Mens in de wereld, Wiskunde, wetenschappen en techniek, en ICT.  
Bovendien krijg je 1 uur extra tijd om het vak wiskunde onder de knie te krijgen. 

Wanneer kies je voor Project TEMW? 

Je hebt een brede interesse in hoe onze samenleving werkt, in theorie maar vooral ook in de praktijk . 

Je bent nieuwsgierig, leergierig en je hebt een brede interesse voor algemene kennis.
Je bent gemotiveerd genoeg om regelmatig (dagelijks) te studeren en je hebt een behoorlijke studie-inzet.
Je krijgt extra oefenkansen voor de basisvakken of je wordt verder uitgedaagd.
Je bent gemotiveerd om aan groepswerken deel te nemen.
Je werkt graag aan projecten.

De lessentabel

Talen
Nederlands
Frans

4 + 1u 
4u
Exacte Wet.
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

4u
2u
2u

Alg. vormend
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
L.O.
Beeldende vorming
Muzikale vorming
Mens en samenleving


2u
1u
2u
2u
1u
1u
2u

Optie TEMW
Project Mens in de wereld
Project Economie en ondernemen
Project Taal en media
Project Stem
Project ICT

3u