Project Klassieke

1e jaar

1e graad

Voor kan je verwachten van Project Klassieke? 

Naast een uitgebreid pakket algemene vakken (28u) start je met de studie van Latijn en proef je ook kort van de Griekse taal. Je ontdekt de oude Griekse en Romeinse cultuur en zo  maak je  kennis met de bakermat van onze westerse samenleving.

Wanneer kies je voor Project Klassieke? 

Je hebt interesse voor geschiedenis, talen en oude culturen en je wil weten hoe de Romeinen en Grieken vroeger leefden. Dit project richt zich tot leerlingen die Nederlands én Wiskunde in iets minder tijd toch vlot onder de knie krijgen. Naast inzet en doorzettingsvermogen is het belangrijk dat je aandachtig en regelmatig wil studeren.

Je bent gemotiveerd genoeg om Latijn/Grieks te willen studeren.
Je bent gemotiveerd genoeg om regelmatig (dagelijks) te studeren en je hebt  een behoorlijke studie-inzet.
Je traint je geheugen en je analytisch denken.
Je vergroot je redeneer- en denkvermogen en verruimt je algemene culturele vorming.
Je hebt voldoende inzicht in zinsontleding.

Talen
Nederlands
Frans

4 + 1u
4u
 
Exacte Wet.
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

4u
2u
2u

Alg. vormend
Godsdienst
Geschiedenis
Techniek
L.O.
Beeldende vorming
Muzikale vorming
Mens en Samenleving


2u
1u
2u
2u
1u
1u
2u

Optie Klassieke Talen
Latijn

4u