CLB

Vrij CLB Leuven

Onze school is een zorgende school. Naast ons leerkrachtenteam, onze klasteams en onze interne leerlingenbegeleiding werken we ook samen met Vrij CLB Leuven.

K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

info@vclbleuven.be of emma.alpaerts@vclbleuven.be

016/28.24.00

Vrij CLB LeuvenWat en hoe?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. 

Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB werkt vraaggestuurd: het CLB biedt hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en als de leerling hiermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis. 

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren: 1) bij problematische afwezigheden, 2) deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)

Meer informatie vind je op deze pagina.Wie?

De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De CLB-anker voor onze school is Emma Alpaerts. Ze is rechtstreeks te bereiken via emma.alpaerts@vclbleuven.be of 0490/64.51.08. De leerlingen kunnen haar ook gemakkelijk bereiken via Smartschool. Deze communicatie en gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

In het CLB werken teams van artsen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en psychopedagogen. Bij sommige vragen kan de CLB-anker een beroep doen op andere medewerkers van Vrij CLB Leuven om je zo goed mogelijk te helpen. 

De artsen en paramedisch werkers staan in voor vaccinaties en de systematische contacten (voorheen de medische onderzoeken).

De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

 Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon (016/28.24.00).

Andere hulp

CLBchat