WELKOM!

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels
Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien
om de eerste stap te zetten.
Een stap tegelijk.
(Martin Luther King)

 

Het jaarthema is VERTROUWEN. Vertrouwen is een belangrijk fundament van onze samenleving en een pijler tijdens het leerproces. Wij hadden verschillende opdrachten in petto waarbij diverse elementen rond vertrouwen aan bod kwamen. Zowel leerlingen als leerkrachten werden uitgedaagd.

Zo werd er o.a. een 'draagslang' gemaakt. Vertrouwen was nodig om gedragen te worden. Vertrouwen is dus ook kunnen rekenen op, ondersteunen, respecteren, overgave‚Ķ en zo dragen we elkaar het schooljaar binnen. Met QR-codes konden andere opdrachten per klas doorgegeven worden. Zowel leerlingen als leerkrachten werden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan rond vertrouwen. Elkaars inzichten waren nodig om alle opdrachten tot een goed einde te brengen. In de loop van het jaar zal een 'vertrouwensmuur' opgebouwd worden waardoor we steeds herinnerd worden aan onze voornemens om samen stapsgewijs aan een cultuur van vertrouwen te bouwen. 

Aan de hand van de volgende foto's kan de sfeer van onze onthaalweek opgesnoven worden...