Onderzoeksproject wetenschappen

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels

In het 6e jaar krijgen de leerlingen uit de richting wetenschappen de opdracht zelfstandig een onderzoek uit te werken. Het onderwerp situeert zich binnen het domein van de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie of fysica. Dit jaar werden er er onder andere bioplastics, zuurbase indicatoren en stappentellers gemaakt én uitgetest. Ook thema's als lichthinder, zwerfvuil, overstromingsgevaar en energieverbruik kwamen aan bod. 

De laatste fase bestaat uit het presenteren van het onderzoekswerk voor een jury bestaande uit de begeleidende wetenschapsleerkrachten,  een leerkracht Nederlands en voor hun medeleerlingen.