Museum Dr. Guislain

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels


Tijdens deze dag werd een geleid bezoek georganiseerd aan de permanente collectie (Op losse schroeven), de Outsiderskunst, de tijdelijke tentoonstelling (De Windstoot, over macht en beperking) en de architectuur van het gebouw. Telkens stond de sociale positie (vandaag en vroeger) van de psychisch zieke mens centraal. 

Centraal in dit museum, dat eveneens verbonden is aan het gelijknamige psychiatrisch centrum, is de zorg voor mensen die geestesziek zijn. Het verhaal van de geesteszieke is een verhaal van vrees, van afwijzing, van zorg en van liefde. Dikwijls voelde men zich machteloos tegenover die rare gedragingen en zocht men heil in dwangmiddelen, opsluiting en afzondering. Telkens waren er mensen die op zoek gingen hoe ze hun medemens konden helpen. En zoals steeds haalde de bekommernis en de liefde de bovenhand en werd een zorg ontwikkeld. In het Museum Dr. Guislain kan je dit verhaal volgen en een wandeling maken doorheen deze geschiedenis. Op deze manier wordt ook het sociale aspect hieromtrent behandeld. Het belang van de Broeders van Liefde in deze geschiedenis wordt zeker niet over het hoofd gezien. We hopen dan ook dat hun visie op de geesteszieke medemens, zal bijdragen tot een grotere verdraagzaamheid, betere kennis en de bereidheid ook echt te helpen.