Latijn in Leuven

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels

Onze vijfdejaars ontdekten dat Latijn en Grieks ook in Leuven een voorname rol hebben gespeeld, met figuren als Erasmus en Justus Lipsius. Er zijn bovendien heel wat Latijnse inscripties en gedenkplaten te vinden in de stad. Ook werd er aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de universiteit, de humanisten, het Latijn als universele wetenschapstaal. De wandeling 'sedes sapientiae' was een succes!