Herbronnen

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels

Onze vierdejaars trokken naar Rotselaar voor een herbronningsdag. Deze bezinning kaderde in het vak godsdienst, maar ook binnen het pedagogische project van onze school. Als school vinden we het belangrijk dat elke leerling voeling krijgt met wie hij/zij is, dat men leert stilstaan bij het anders-zijn van de andere en dat we durven nadenken over de gans Andere (God, het goddelijke, het mysterieuze, het spirituele …). 

Tijdens deze herbronningsdag gingen onze leerlingen met elkaar in dialoog en reflecteerden ze onder meer over de Gulden Regel die als universele samenlevingsregel terug te vinden is in vele wijsheidstradities en religies: 'Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden'.