Excursie wetenschappen

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels

Onze vijfdejaars kregen een uitgebreide rondleiding tussen de rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstation en collectoren. Ze werden gegidst door onze oud-collega Magda Cool. 
Ze deed dit met veel enthousiasme en legde hen uit hoe ons afvalwater gezuiverd wordt. De chemische en biologische processen werden getoond en het belang van de zuivering werd benadrukt. Uitgedost in Fluovest en veiligheidsschoenen bezochten ze de grote site van Aquafin.
Aansluitend bezochten ze het serrecomplex van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, in Leuven.