Biotoopstudie in het eerste jaar

Door: Barbara Beyers

Terug naar alle artikels

Een bos is een samenleving waar elk organisme een belangrijke schakel vertegenwoordigt. Onze eerstejaars maakten gebruik van meettoestellen, zoekkaarten en ander veldmateriaal om dit zelf waar te nemen. Naast deze instrumenten leren ze vooral ook werken met hun zintuigen om de biotoopstudie uit te voeren. Het 'waarnemen' van de natuur stond centraal tijdens deze excursie.Op die manier ontdekten ze het nut van elk organisme. Om dit goed te onderzoeken, hebben de leerlingen een aantal metingen uitgevoerd om de abiotische factoren te achterhalen (bodemvochigheid, bodemhardheid, lichtsterkte). Daarnaast was het vooral waarnemen en op zoek gaan naar water-en landdiertjes. Er werden heel wat kikkers , maar ook waterschorpioenen en nimfen van libellen gevonden. Bij de boswachter kregen de leerlingen meer informatie over het beheer van het bos, de biodiversiteit en ook wel over de impact van de mens op het bos en op die biodiversiteit. Oud-collega's Magda Cool en Erik Roesems hebben ons hierbij goed geholpen. Het was een leuk wederzien en hun expertise was enorm verrijkend.