Het schoolbestuur en de directie van het Heilig Hartcollege Tervuren hebben kennisgenomen van de aanklacht die tijdens het programma ‘Die Huis’ door een oud-leerling wordt geformuleerd en door de geschreven pers is opgepikt.

Het betreft feiten die zich zouden hebben voorgedaan meer dan 40 jaar geleden.

Het huidige bestuur en de huidige directie wensen duidelijk te stellen dat elke vorm van kindermisbruik (vroeger of nu) uit den boze is, en streng veroordeeld dient te worden.

Onze belangrijkste zorg in ons project is de integriteit van onze leerlingen.

Om de sereniteit op school te behouden en de rust van onze leerlingen te waarborgen, beperkt de directie de communicatie tot deze verklaring.