Visie

Het Heilig Hartcollege is een katholieke Nederlandstalige school waar traditionele waarden en hedendaagse inzichten verrijkend samengaan. In een krachtige leeromgeving en met de permanente zorg voor het welzijn, willen we de leerlingen een brede intellectuele en socio-culturele vorming aanbieden. We willen een verbindende school zijn die elke leerling inspireert en stimuleert tot een bewust engagement in de school en samenleving.

  • Christelijk karakter
  • Kwaliteitsvol onderwijs

  • Aandacht voor ontwikkeling en welzijn van elk individu

Christelijk karakter

Het Heilig Hartcollege wordt geïnspireerd door een christelijke levensvisie.

In de spiritualiteit van onze stichters, de priesters van het Heilig Hart, is dienstbaarheid een centraal gegeven. Solidariteit, respect, verbinding, zorg voor anderen, vergevingsgezindheid, engagement zijn hertalingen van de dienstbaarheid. We willen dat onze leerlingen niet alleen interesse hebben in het eigen proces maar zich ook engageren voor anderen en hun omgeving.

In de lessen wordt het verhaal van Jezus en het christendom verwoord en doorgegeven. Via pastorale en sociale activiteiten wordt de solidariteit en zorg voor zwakkeren en armen concreet gemaakt.

De christelijke waarden zijn een ijkpunt voor de wijze waarop we onze leerlingen opvoeden en met elkaar leren omgaan. Ze vormen tegelijk ook een leidraad voor onze visie, beleid …

Vanuit een open en respectvolle houding naar andersdenkenden verwachten we eenzelfde open en respectvol engagement naar dit christelijk verhaal.

Kwaliteitsvol onderwijs

In de rand van Brussel en het centrum van Europa, maar ook ten volle in Vlaanderen, kiezen we er  bewust voor om een Nederlandstalige school te zijn.  De meertalige realiteit van onze omgeving weerspiegelt zich in onze leerlingenpopulatie. Met respect voor ieders achtergrond proberen we leerlingen te stimuleren om zich alle facetten van de Nederlandse taal eigen te maken. Hiervoor rekenen we op een uitgesproken engagement van leerlingen en ouders.

Onderwijzen is onze kernopdracht. Met een doordacht, gevarieerd en eigentijds lesgebeuren willen we onze leerlingen inspireren en uitdagen om hun leerproces in eigen handen te nemen. De leerkracht zet aan tot persoonlijke verwerking en uitdieping van de leerstof en bereidt de leerling op die manier voor op het hoger onderwijs en levenslang leren.

We besteden veel aandacht aan de socio-culturele vorming van de leerlingen. Allerlei initiatieven zoals excursies, toneelvoorstellingen, filmfora, buitenlandse reizen, uitwisselingsprojecten … e.a. verruimen en verdiepen de blik op de wereld.

Een dynamische groep leerkrachten vormt samen met het ondersteunend personeel en de directie een hecht team dat zich voor dit project engageert. De school nodigt ook ouders, leerlingen en lokale gemeenschap uit om hieraan te participeren

Aandacht voor ontwikkeling en welzijn van elk individu

We kiezen als school bewust voor een verbindende aanpak. Hierbij willen we een veilige en warme omgeving creëren waar jongeren zich goed voelen. Het HHC wil dan ook een school zijn waar leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, met rechten, maar ook met plichten.

Waar nodig en haalbaar willen we gedifferentieerde leertrajecten ontwikkelen.  We ondersteunen de leerlingen actief bij de verschillende keuzemomenten in hun schoolloopbaan.

We willen leerlingen respectvol omgaan met allerlei vormen van diversiteit, zowel wat gender betreft als op sociaal en cultureel vlak.

Als school zetten we ook in op sport: een ruime sportaccommodatie en veel mogelijkheid tot middagsport en andere sportactiviteiten.

We hebben ook oog en begrip voor persoonlijke of familiale omstandigheden die een invloed hebben op het welzijn van de leerling. De leerkrachten, de klastitularis en een goed uitgebouwde leerlingbegeleiding zorgen hier voor ondersteuning.

Traditie

Het Heilig Hartcollege is werd in 1904 opgericht door de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart.  In de spiritualiteit van de priesters van het Heilig Hart is dienstbaarheid een centraal gegeven. Trouw aan haar oorsprong is die dienstbaarheid aan jongeren en de samenleving de kern van de zending van de school

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Download schoolreglement

“We willen een verbindende school zijn die elke leerling inspireert en stimuleert tot een bewust engagement in de school en samenleving.”

Praktisch

Een overzicht van allerlei handige praktisch info hebben we hier voor je gebundeld.

Het Heilig Hartcollege is vlot bereikbaar met de bus of met de auto.

De boekenlijst voor elke richting/jaar vind je hier

Een overzicht van kostenramingen voor elke richting/jaar vind je hier.

Het wekelijks menu vind je hier.

Directie

Heilig Hartcollege,Albertlaan 44,Wezembeek-Oppem
Telefoon : 02/7673549, Fax : 02/7671019

ANNEKE COESSENSAdjunct-directeur 2e en 3e graad
STAN CATTEAUAlgemeen Directeur
ANNE STERKMANSDirecteur eerste graad

Onthaal en secretariaat

LINDSAY NAESSENS
KRISTEL FELIQUE
VEERLE DEHERTOGH
SONJA VERHAEGEN

Het volledige team

Leerlingenbegeleiding

Oudercomité

Oudercomité, ook iets voor u?

  • wil je graag jouw betrokkenheid bij het schoolgebeuren vergroten?
  • wil je je meer inzetten voor de kinderen en de school?
  • wil je helpen waar nodig?
  • wil je samen nieuwe suggesties, ideeën kunnen realiseren?

Aarzel niet en schrijf je in als lid!

Wil je wat meer informatie over wie, wat, hoe en waar? http://hhcoudercomite.be/

Vind je het Oudercomité een leuk initiatief, maar kamp je met tijdsgebrek? Geef je dan op als helpende hand en dan contacteren we jou als we jouw hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de Kaas- en wijnavond.

Contacteer ons via: oudercomite@hhc.be
Tot binnenkort?