Introductie Erasmus +

Sinds september 2017 neemt onze school deel aan het Erasmus-project “Migratie in Europa”. Onze school zal gedurende twee jaar aan dit project samenwerken met scholen in Tours (Frankrijk), Handrup (Duitsland), Alba de Tormes (Spanje) en Swiecie (Polen).

De doelstellingen van het project zijn als volgt:

Het project heeft als doel het verankeren van (werk) migratie in Europa met geselecteerde voorbeelden in het bewustzijn van het schoolpubliek en daarbuiten. In het eerste jaar moeten de leerlingen die deelnemen an het project mensen met een migratieachtergrond intervieuwen. In het eerste jaar van het project zal een tentoonstelling worden voorbereid die zal worden getoond in alle betrokken scholen.

Als je denkt aan het onderwerp migratie, kom je zeker in de eerste plaats uit bij de vluchtelingen die veiligheid proberen te vinden in Europa. We willen echter graag naar andere aspecten van migratie kijken. Het is in alle betrokken scholen duidelijk geworden dat ‘migratie’ een complex fenomeen is en dat er vanuit de actualiteit een duidelijke behoefte is om deze van naderbij te bekijken.

Voor het Heilig Hartcollege is deze onderwerp zeer dichtbij. Zowel vanwege de nabijheid van een internationale, multiculturele stad als Brussel als vanwege de vele nationaliteiten op onze eigen school. Wij pogen daarom dan ook een beeld te krijgen van ‘de migrant’. Wat zijn hun achtergronden, drijfveren en doelen. Zijn er gelijkenissen en verschillen tussen verschillende vormen van migranten. Zo heb je eurocraten, expats, economische vluchtingen en oorlogsvluchtingen. Dit trachten wij te kaderen binnen de achtergrond van de stad Brussel als Europese hoofdstad.

Voor de school in Handrup geldt dat een grote groep leerlingen een Oost-Europese achtergrond hebben, iets meer dan 10%. De meeste studenten hebben een familiegeschiedenis in de voormalige Sovjet-Unie, en sommige in Polen. Veel van hen kunnen nauwelijks beschrijven waar ze precies vandaan komen en waar hun familie van afkomstig is. Individuele verhalen zullen worden gebruikt om dergelijke levensverhalen (emigratie, vlucht en uitzetting, hervestiging in de Sovjettijd) te bekijken en om materialen te ontwikkelen die op verschillende scholen kunnen worden gebruikt.

De school in Alba de Tormes is gelegen in een regio met veel vluchtelingen / immigranten uit Noord-Afrika die zich vaak illegaal in Spanje bevinden. Dit heeft ook invloed op kinderen en adolescenten. Het project wil de levensgeschiedenis van deze kinderen behandelen en materialen ontwikkelen om deze kinderen een schoolcarrière te geven.

De school in Swiecie heeft een groot aantal kinderen van wie de ouders naar andere Europese landen gaan om daar te werken. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen van moeders die een paar maanden naar het buitenland gaan om actief te zijn in de ouderenzorg in particuliere huishoudens, vaak illegaal. De consequenties voor de studenten worden hierin onderzocht.

De besproken kwesties zijn heel verschillend, maar er is een gemeenschappelijke deler, en het is een geweldige kans voor studenten om internationale migratieproblemen te begrijpen en te kaderen in een internationale uitwisseling tussen studenten en docenten. De studenten worden zo in staat gesteld om hun situatie in een internationale context beter te begrijpen.

Maarten Panis,

docent Heilig Hartcollege Wezembeek-Oppem en begeleider van het Erasmus+-project

Thomas Koch,

docent Gymnasium Leoninum Handrup en coördinator

voor hulp bij uw keuze kan u ons altijd contacteren