Nederlands

TAALSPELLETJES

 • van Dale Taalweb met nieuwe-woordenspel, kruiswoordraadsels, opperlandse puzzels, synoniemenraadsels en een internetdictee.
 • Aads letters en cijfers: verspreeksgezegswijzen, anagrammen, palindromen, letterlijkheden, ...

BIBLIOTHEKEN

BOEKBESPREKINGEN

LITERATUUR

Auteurs & Algemeen

 • Op literatuurlinks.net vindt u links naar ongeveer alles wat met taal en
  (Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde) literatuur te maken heeft.
 • De geschiedenis van de Nederlandse literatuur tot 1550, mét een cursus Middelnederlands! literatuurgeschiedenis.nl
 • Bezoek het Anne Frank Huis.
 • Het Schrijversnet is een Nederlandstalige literatuursite met nieuws uit de literaire wereld, bio- en bibliografieën van talrijke auteurs, agenda met evenementen, enz... Het speciale on line jongerenmagazine 'fXi' vertelt hoe je zelf schrijver kunt worden en voorziet in talrijke links rond jeugdliteratuur. Tevens vind je er een link naar 'Het oog van de dichter', een workshop rond poëzieschrijven.
 • http://www.letteren.net/ Interessante site rond literatuur en taal; met een literaire agenda en een webgids.
 • http://www.letteren.nl/ algemene site rond onze literatuur en taal
 • Het nieuwe lichaam: de nieuwe en officiele webstek van Harry Mulisch.
 • De Nederlandse site Ongebonden biedt een pak gratis literatuur aan.De initiatiefnemer Theo Knippenberg wil met de gratis boeken de aandacht vestigen op Childright, de rechten van het kind.

Jeugdliteratuur

Mythologie

Poëzie

 • Meander: een gratis online poëzieblad waar je gedichten kan publiceren

Stadssagen

 • Broodje Aap: meer dan 100 voorbeelden, gerangschikt per categorie, en als je wil: dagelijks een broodje aap in je mailbox

MEDIA

Dagbladen

Tijdschriften

TAALKUNDE

Antroponymie

Neologismen

Spelling

Taalkunde

 • Taalkabaal: scheldwoorden, turbotaal, digi-taal, managerstaal, grappige namen, korte raadsels, verwensingen, verbazingen, verzegden, geinige gedichtjes ...
 • Een mooie verzameling links voor wie zich op één of andere manier met taal bezighoudt: de taallinks van John piek
 • Letteren: Op deze algemene site ook veel aandacht voor taalgeschiedenis, taaltips, spreekwoorden, spelling, ...

TAALTIPS

 • Taaladvies en concrete taaltips vind je bij Onze Taal. Meer dan 500 taaladviezen, een discussieforum en een selectie uit het maandblad.
 • De Nederlandse Taalunie
 • Renia Taal en Tekst: taaltips en een archief waarin nieuwsbrieven rond concrete problemen behandeld worden.
 • de VRT-taaldatabanken
 • De Taaltelefoon: De Taaltelefoon helpt u als de woordenboeken u in de steek laten, als u twijfelt aan uw taalgevoel en dat van anderen, als u er in een discussie over het Nederlands niet uit komt. De Taaltelefoon geeft u advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies, leestekens, formulering en stijl, uitleg over woordenboeken en andere informatiebronnen voor het Nederlands (telefoonnummer: 078-15 20 25 - bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 uur en elke schoolwoensdag ook van 14 tot 16 uur)

THEATER