colofon

Werk(t)en mee aan de website
 • Anneke Coessens: kunst, geschiedenis
 • Bart De Vuyst en Hans Zimmerman: webmasters van de oud-leerlingensite, advies
 • Bea Daems: Frans
 • Bert Rombouts : fysica
 • Edgard Vandenbempt: chemie
 • Els D'hondt: biologie
 • Eulalie Van Roelen: tekening vorige header (de kleurrijke voeten!)
 • Gerard Decoster: economie
 • Jan Van Dycke : webmaster, concept, lay-out & design, Nederlands en Engels
 • Jean-Paul Van den Abeele: founder, honorary captain, publishing, wegwijs
 • Johan Peeters: Engels
 • Liliane Verhoeven: wiskunde
 • Martijn Sermeus: Engels
 • Mimi Sels: Frans
 • Luc Thoelen : PLO
 • Marie-Claire Beddeleem: wiskunde, 12-jarigen
 • Nicolas Van Lancker : games, tips, links en advies
 • Paul De Volder: info dyslexie, fotoalbum
 • Paul Dello: aardrijkskunde
 • Walter Helsen : Duits, tips studiekeuze
 • Willy Duchatelet: wiskunde
Redactie Colecho online
 • Hart Wenke (eindredacteur)
 • Jossart Guy (eindredacteur)
 • Paquet Camille (auteur)
 • Pelleriaux Manon (auteur)
 • Pollentier Inge (eindredacteur)
 • Vandenbemden Maarten (auteur)
 • Van Dycke Jan (administrator)
 • Van Gompel Karel (hoofdredacteur)
 • Vercruysse Marc (eindredacteur)
 • Vermeiren Ines (auteur)
Disclaimer

Iedere persoon heeft het alleenrecht op zijn/haar beeltenis voor zover deze beeltenis alleen (d.w.z. niet op één en hetzelfde plan samen met andere personen) voorgesteld wordt op foto of film. De personen die menen dat dit recht door één of meerdere foto's van deze site geschonden wordt, kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de webmaster (link 'contact'). Indien nodig zal de desbetreffende foto zo vlug mogelijk worden verwijderd.