Colecho Online

Geschenk

Al enkele dagen siert dit kunstwerk het grasperk voor het klooster aan de Albertlaan.

Onlangs heeft de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart de kloostergebouwen overgedragen aan de school. De beeldengroep is niet alleen een blijvende uiting van dankbaarheid voor die overdacht; het is ook een blijk van erkenning en waardering van de school voor al het werk, de energie, de financiële middelen, de inzet … die de priesters en broeders van de congregatie decennialang hebben gestoken (en nog steken) in het onderwijs en in de opvoeding van vele generaties jongeren uit de buurt en ver daarbuiten. 

 

Het werk is van de hand van kunstenaar Edmundo Solari. Het symboliseert de verbondenheid van de paters en broeders met de schoolgemeenschap. De geestelijke wijst met zijn hand de weg. De weg naar het klooster, naar de school, naar de plaats waar de geestelijke en intellectuele ontwikkeling zal gebeuren. Hij houdt een boek vast, als symbool van die kennisoverdracht. De leraar volgt in zijn spoor. Hij zal mee de taak volbrengen die door de geestelijke wordt aangewezen. Samen nemen zij de jongeren op sleeptouw. Eigentijdse jongeren, met tablet in de hand, verwijzend naar de blijvende en toekomstige band van school en klooster. 

We hopen dat we nog vele generaties lang in dezelfde traditie samen school mogen maken.