Colecho Online

Kampala Children Centre op bezoek

Op 23 april zijn de kinderen van het Kampala Children Centre van Oeganda naar onze school gekomen nadat ze reeds drie andere optredens hadden gegeven in verschillende scholen. Ze hadden ook een tournée in Groot-Brittannië achter de rug. Ze zingen en dansen voor ons om geld in te zamelen voor hun centrum in Oeganda.

Hun eerste nummer werd gespeeld met de djembés. Daarna dansten ze en op het einde vertelden ze wat ze later wilden worden. Dokter, danser, zangeres, songwriter, … Toen mochten enkele leerlingen vragen stellen aan de kinderen. Er werd gevraagd of ze al frietjes hadden gegeten of wat ze vonden van België.

We hebben weer wat bijgeleerd en het was een aangename ochtend.

Tom Claeys (1F)